Home » » ประชุมขับเคลื่อน DLTV/DLIT ที่ _สพป.เชียงให่เขต 1

ประชุมขับเคลื่อน DLTV/DLIT ที่ _สพป.เชียงให่เขต 1


8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น.-21.00 น.
ศน.สรวง ศรีแก้วทุม ได้เดินทางไปร่วมเตรียมการประชุมร่วมกับ ศน.และเจ้าหน้าที่ จาก สพป.เชียงใหม่ เขต 1


9 กุมภาพันธ์ 2560 .90..-12.00 น.
นายทวนทอง ศรีสวัสดิ์ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานศูนย์ประสานงานและสนับสนุนการศึกษาทางไกล ระดับภูมิภาค (ภาค15) และนายนิพล เมืองชมภู รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทางไกล(DLTV ,DLIT) ณ ห้องประชุมล้านนา สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดยมีเขตพื้นที่การศึกษาเข้าร่วมทั้ง 15 เขตพื้นที่ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สพป.เชียงใหม่เขต 1
http://www.chiangmaiarea1.go.th/area1/?name=news&file=readnews&id=614

ศน.วิทยา สพป.ลำพูน เขต 1
https://www.gotoknow.org/posts/622902
ประชุมออนไลน์ สำหรับครูยุคไทยแลนด์ 4.0

สพป.ลำปาง เขต 2
https://www.facebook.com/veevee.van.9/posts/1552057541491364?pnref=story

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates